Какво знам в края на 1. клас. Учебно помагало по БЕЛ, математика и околен свят

Наличен
Предмет
Околен свят , Български език и литература , Математика , Комбинирани предмети
Клас
1. клас
Тип издание
Учебни помагала
Автор
Станка Вълкова, Мариана Богданова, Ваня Иванова
Продуктов N:
#20199025
Издателство
Корица
Мека корица
Страници
124
Дата на публикуване
2020
ISBN
9789541815823

Учебното помагало е разработено в съответствие с изискванията на МОН за оценяване на резултатите от обучението по новите учебни програми по български език и литература, математика и околен свят. Чрез него се реализира система за оценяване, обучение и усъвършенстване на знания, умения и компетентности, предвидени като очаквани резултати в края на първи клас. Разработените тестове са съобразени с предложения модел на Национално външно оценяване с цел учениците постепенно да придобият по-голяма увереност при изпълнението на различни видове тестови задачи. Добре би било да се работи самостоятелно върху тестовете по всеки учебен предмет. Това ще съдейства за придобиване на умение за справяне с предвидените за първи клас 12 задачи за 1 учебен час.

 

По всеки от трите учебни предмета са включени:

  • 5 теста за две групи за оценяване на резултатите в края на учебната година;
  • упражнения за индивидуална, допълнителна или самостоятелна работа през учебната година и през лятото;
  • тест за проверка в началото на учебната година във втори клас за две групи.

 

В тестовете по български език и литература са включени: диктовка, задачи по български език (включително и такива за работа с текст), задачи за четене с разбиране, разработени по съдържанието на текста за диктовка.

 

В тестовете по математика задачите са структурирани по следния начин: 9 задачи с избираем отговор; 2 задачи с кратък свободен отговор (число); 1 задача с два разширени свободни отговора.

 

Тестовете по околен свят съдържат: 9 задачи с избираем отговор; 2 задачи с кратък свободен отговор; 1 задача с разширен свободен отговор.

 

В помощ на учителя е разработен ключ с верните отговори, както и критерии и показатели за оценяване на резултатите от тестовете. Учителят може да разработи и свой вариант за оценяване. Оценките се изразяват в брой точки, без да се приравняват към оценки по шестобалната система, по която се работи в нашето училище.

 

В частта „Упражнявам се...“ са предложени задачи, които са обособени тематично според областите на компетентност за всеки от включените учебни предмети. Предвидени са интересни дейности, които стимулират:

  • по БЕЛ – овладяването и усъвършенстването на четивната техника, на уменията за четене с разбиране на думи, изречения и текстове, за усъвършенстване на графично правилното изписване на букви и правилното записване на думи и изречения;
  • по математика – овладяването и усъвършенстването на умения за извършване на действията събиране и изваждане, за решаване на текстови задачи, за измерване и чертаене; за работа с изучени мерни единици.
  • по околен свят – овладяване и усъвършенстване на умения, свързани с основните глобални теми в програмата като семейство и училище, роден край, сезони, растенията и животните около нас, чистота и здраве, празници и обичаи.

 

В приложението „Вече зная“ в помощ на учениците е събрана и представена чрез примери информация за основни понятия, изучени в първи клас. Тя може да се използва и за преговор в началото на учебната година във втори клас.

 

Тестовете могат да се използат в края на учебната година за годишен преговор и проверка, за самостоятелна работа, самоподготовка и самоконтрол, както и в началото на следващата учебна година.

 

 

Брой:
Купи
9.60 лв.
Наличен
Купи

Други интересни предложения:

Кошница
бр.
общо